Valinnaisaineet luokilla 7-9

Tehtävä

Perusopetuksen valinnaisten aineiden opintojen tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan oman kiinnostuksen mukaan. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja

Kesämäen koulun valinnaisuus:

  1. Taito- ja taideaineiden syventävät opinnot (kesto kaksi vuotta). 

Taito- ja taideaineen syventävät opinnot sisältyvät aina oppiaineen yhteiseen oppimäärään. Se on jatkumo yhteisen oppimäärän opetukselle annettuihin tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin. Osaamisen arviointi tapahtuu osana pakollisten taito- ja taideaineiden arviointia.

       2.  Valinnainen aine ( kesto kaksi vuotta)

Valinnainen aine muodostaa oman oppimääränsä, joka toteutetaan ja arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena. Ns. pitkä valinnainen  aine arvioidaan erikseen numeroasteikolla 4-10.

Lisäksi kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla valitaan yksi ns. lyhyt kurssi, joiden kesto on yhden vuoden (1 vt 8.lk ja 1vt 9.lk). Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppilaan seitsemännellä luokalla tekemät valinnaisainevalinnat ovat sitovia ja niiden vaihtaminen on mahdollista vain erittäin pätevästä syystä.

Valinnaiset aineet ja jatko-opinnot

Valinta on syytä tehdä oman kiinnostuksen perusteella, minkään aineen valitseminen ei ole ehtona jatko-opintoihin.

Lukioon valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. B2-kielen arvosana lasketaan keskiarvoon haettaessa lukioon.
Ammatilliseen koulutukseen valitaan peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvolla. Lisäksi taito- ja taideaineista (liikunta, kuvataide, käsityöt, kotitalous ja musiikki) pisteytetään  kolmen parhaan aineen artimeettinen keskiarvo. Tarkemmat tiedot yhteishaun valintaperusteista löytyy opintopolusta.  http://www.opintopolku.fi

Yleisopetuksen oppilas (ei painotusluokka)

– valitsee yhden (1) taito- ja taideainevalinnan, jonka opiskelu jatkuu 9. luokalla. Osaaminen taito- ja taideainevalinnassa arvioidaan osana 7.-  tai 8.-luokalla päättynyttä taito- ja taideainetta asteikolla 4-10.
– valitsee yhden (1) ns. valinnaisen aineen, jonka opiskelu jatkuu 9.luokalla. Arviointi 4-10.
– valitsee yhden (1) ns. lyhyen kurssin 8.-luokkaa varten. Arviointi hyväksytty/hylätty.

– lisäksi oppilas valitsee yhdeksättä luokkaa varten yhden ns. lyhyen kurssin, joka valitaan kahdeksannen luokan keväällä.

Kieli- ja kielisuihkuluokan oppilas
– valitsee yhden (1) taito- ja taideainevalinnan, jonka opiskelu jatkuu 9. luokalla. Osaaminen taito- ja taideainevalinnassa arvioidaan osana 7. luokalla päättynyttä taito- ja taideainetta asteikolla 4-10.
– lisäksi oppilas valitsee yhden (1) ns. lyhyen kurssin 8.-luokkaa varten. Arviointi hyväksytty/hylätty.
Kieli- ja kielisuihkuluokan oppilaalla englanti on jo etukäteen valittu valinnaisaine.

– lisäksi oppilas valitsee yhdeksättä luokkaa varten yhden ns. lyhyen kurssin, joka valitaan kahdeksannen luokan keväällä.

Urheiluluokan oppilas
– valitsee yhden (1) ns. lyhyen kurssin 8.-luokkaa varten. Arviointi hyväksytty/hylätty.
Urheiluluokan oppilailla muut valinnaiset aineet sisällytetään urheiluvalmennukseen ja liikuntaan.

– lisäksi oppilas valitsee yhdeksättä luokkaa varten yhden ns. lyhyen kurssin, joka valitaan kahdeksannen luokan keväällä.

A2- kieltä opiskelevat oppilaat
– A2- kielen opiskelu ei rajaa valinnaisten aineiden valintaa, vaan A2-kieli jatkuu omassa ryhmässään (2h/viikossa).

Lukuvuonna 2020-2021 8.luokalle tarjottavat valinnaisaineet 

Taito- ja taideaineen syventävät opinnot
Opiskelu alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9.luokalla
8lk
t/vko
9lk
t/vko
KOTITALOUS 2 2
KUVATAIDE 2 2
KÄSITYÖT(tekstiilityö) 2 2
KÄSITYÖT (tekninen työ) 2 2
LIIKUNTA: (urheiluluokka) 2 2
LIIKUNTA 2 2
MUSIIKKI 2 2
Valinnaiset aineet
Opiskelu alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokalla
8lk
t/vko
9lk
t/vko
ENGLANTI (english in action kieli- ja kielisuihkuluokka) 2 2
LIIKUNTA (valmennus urheiluluokkalaisille) 2 2
ESPANJA B2 2 2
SAKSA B2 2 2
KOTITALOUS 2 2
KUVATAIDE 2 2
KÄSITYÖ (tekninen työ) 2 2
MATEMATIIKKA 2 2
MUSIIKKI 2 2
TIETOTEKNIIKKA (yleiskurssi) 2 2
Lyhyet kurssit
1vt 8. luokalla
8.lk
t/vko
BIOLOGIA: retkeilykurssi 1
FYSIIKKA: tähtitiede 1
HISTORIA: Lappeenrannan historiaa ja nykypäivää 1
KOTITALOUS: leivontakurssi 1
KUVATAIDE: arkkitehtuuri ja valokuvaus 1
KÄSITYÖT: tekstiilityön lyhytkurssi 1
KÄSITYÖT: puukko- ja kuksakurssi 1
MATEMATIIKKA: tukikurssi 1
MUSIIKKI: kitarakurssi 1
LIIKUNTA: maila- ja pallopelit 1
LIIKUNTA: tanssi- ja liikuntakurssi 1
TIETOTEKNIIKKA: ohjelmointi 1
RANSKA: opi ranskaa 1
ÄIDINKIELI/englanti: kirjailijan paja/writer´s workshop 1