Valinnaisaineet

Valinnaisten aineiden avulla syvennetään oppilasta itseään kiinnostavia oppiaineita ja aihekokonaisuuksia.

Perusopetuksessa on kolmenlaista valinnaisuutta: a) taide- ja taitoaineiden valinnaiset aineet, b) oppilaan valintaan perustuvat valinnaisaineet sekä c) valinnaiset, oppilaille vapaaehtoiset kielet.

Tarkempia tietoja koulumme eri vuosiluokkien valinnaisista aineista on 1.-6. luokkien  ja 7.-9.-luokkien välilehdillä.