Tuntijako

Uuden opetussuunnitelman mukainen tuntijako (koko koulu vuodesta 2019 eteenpäin)

1. luokka 2. luokka 3. luokka 4. luokka 5. luokka 6. luokka 7. luokka 8. luokka 9. luokka
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 4 4 3 4 3
A1-kieli (englanti) 1 2 2 2 2 2 2 3
B1-kieli (ruotsi) 2 1,75 1 1,25
Matematiikka 3 3 4 4 4 3 3 4 4
Ympäristöoppi 2 2 2 2 3 3
Biologia ja maantieto 2 2 3
Fysiikka ja kemia 2 3 2
Terveystieto 1 1 1
Uskonto ja elämänkatsomustieto 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Historia ja yhteiskuntaoppi 1 2 2 1,5 2,5 3
Musiikki 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuvataide 1 1 1 1 2 1 1 1
Käsityö 2 2 2 1 1 1 2
Liikunta 2 2 2 3 2 2 2 2 3
Kotitalous 3
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 2 2 2 1 2 2
Oppilaanohjaus 0,75 0,5 0,75
Valinnaiset aineet 1 1 1 1 1 3 3
Vähimmäistuntimäärä yhteensä 19 20 22 24 25 25 29 30 30
Vapaaehtoinen A2-kieli 2 2 2 2 2 2
Viikkotuntimäärä yhteensä A2-kielen kanssa 26 27 27 31 32 32