Oppilaanohjaus luokilla 7 – 9

Oppilaanohjaus tukee oppilaan oppimista ja kehittää oppimisvalmiuksia jatko-opintoihin.

Oppilaanohjauksessa käsiteltäviä aiheita ovat opiskelutaidot ja koulunkäynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammatit ja ammattialat sekä työelämä. Kaikki oppilaat saavat tarvittaessa oppilaanohjauksen tuntien lisäksi neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti tai pienryhmissä. Lisäksi oppilaita ohjataan erilaisten tiedonhankintavälineiden sekä yhteiskunnan tarjoamien neuvonta- ja ohjauspalveluiden käytössä.

Peruskoulun ylimpien vuosiluokkien aikana oppilaille järjestetään työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojen perustaksi. Useimmiten oppilaat perehtyvät työelämään viikon tai kahden viikon pituisilla työelämään tutustumisjaksoilla (ns. TET-jaksot), joiden yhteydessä voidaan järjestää myös tutustumista ammatilliseen koulutukseen.

Kesämäen koulussa TET-jaksot järjestetään seuraavasti:
7.lk 1 päivä
8.lk 2-3 päivää
9.lk 2 viikkoa