Oppiaineiden jaksotus luokilla 7 – 9

7-luokat

OPPIAINE 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3 3
A1-kieli (englanti) 2 2 2 2
B1-kieli (ruotsi) 1 2 2 2
Matematiikka 3 3 3 3
Biologia 2 2
Maantieto 2 2
Fysiikka 2 2
Kemia 2 2
Terveystieto 1 1 1 1
Uskonto ja elämänkatsomustieto 1 1 1 1
Historia ja yhteiskuntaoppi 2 1 1 2
Musiikki 1 1 1 1
Kuvataide 2 2
Käsityö 3 3 3 3
Liikunta 2 2 2 2
Kotitalous 3 3 3 3
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset
Oppilaanohjaus 1 1 1
Valinnaiset aineet 1 1 1 1
YHTEENSÄ 30 30 28 28
Vapaaehtoinen valinnainen A2-kieli 2 2 2 2
YHTEENSÄ 32 32 30 30

8-luokat

OPPIAINE 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso
Äidinkieli ja kirjallisuus 4 4 4 4
A1-kieli (englanti) 2 2 2 2
B1-kieli (ruotsi) 1 1 1 1
Matematiikka 4 4 4 4
Biologia 2 2
Maantieto 2 2
Fysiikka 3 3
Kemia 3 3
Terveystieto 1 1 1 1
Uskonto ja elämänkatsomustieto 1 1 1 1
Historia ja yhteiskuntaoppi 2 3 3 2
Musiikki 1 1 1 1
Kuvataide 2 2
Käsityö
Liikunta 2 2 2 2
Kotitalous
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 2 2 2 2
Oppilaanohjaus 1 1
Valinnaiset aineet 4 4 2 2
YHTEENSÄ 30 30 30 30
Vapaaehtoinen valinnainen A2-kieli 2 2 2 2
YHTEENSÄ 32 32 32 32

9-luokat

OPPIAINE 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3 3
A1-kieli (englanti) 3 3 3 3
B1-kieli (ruotsi) 2 1 1 1
Matematiikka 4 4 4 4
Biologia 3 3
Maantieto 3 3
Fysiikka 2 2
Kemia 2 2
Terveystieto 1 1 1 1
Uskonto ja elämänkatsomustieto 1 1 1 1
Historia ja yhteiskuntaoppi 3 3 3 3
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Liikunta 3 3 3 3
Kotitalous
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 2 2 2 2
Oppilaanohjaus 2 1
Valinnaiset aineet 2 2 4 4
YHTEENSÄ 29 30 31 30