Saavutettavuusseloste

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Lappeenrannan kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisiesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee https://kesamaenkoulu.fi/ -verkkosivustoa.

VAATIMUKSENMUKAISUUSTILANNE:

Tämä verkkosivusto täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten täyttämättä jättämiset ja
vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

EI-SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ:

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettava seuraavista syistä.

A) LAINSÄÄDÖN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Sivustolla ei ole sisältöä, jonka osalta lainsäädäntöä ei olisi noudatettu lukuun ottamatta
niitä sisältöjä, joiden tuottaminen aiheuttaa kohtuuttoman rasitteen tällä hetkellä.

B) KOHTUUTON RASITE

Sivustolla on kuvia joissa ei ole vaihtoehtoista tekstiä, nämä kuvat ovat koristeellisia
eivätkä anna tekstille lisäarvoa. Sivustossa on 3 kappaletta “Tyhjä linkki”
virhettä sekä sivuston otsikon vaihtoehtoinen teksti ei anna lisäsisältöä,
joiden selvitys ja korjaus ovat työn alla, arvioitu valmistuminen 2020.

C) SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ EI KATA KYSEISTÄ SISÄLTÖÄ

Tietoja ei-saavutettavasta sisällöstä saa puhelimitse 05 6161 tai sähköpostilla
osoitteesta: saavutettavuus@lappeenranta.fi

TÄMÄ SAAVUTETTAVUUSSELOSTEEN LAATIMINEN

Tämä seloste on laadittu 27.1.2020
Selosteen tiedot perustuvat sivuston ylläpitäjän itsearvioon.

PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT

Sivuston käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta Lappeenrannan kaupungille,
mikäli katsoo, että sivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia tai yksittäistapauksissa
pyytää ei saavutettavaa digitaalista sisältöä toimitettavaksi saavutettavassa muodossa,
mikäli tämä on välttämätöntä käyttäjän velvollisuuksien, oikeuksien ja etujen toteuttamiseksi.

Palautteen voi jättää sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@lappeenranta.fi

Saavutettavuuspalautteeseen vastataan viipymättä, kuitenkin kahden viikon kuluessa.

TÄYTÄNTÖÖNPANOMENETTELY

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saavutettavuusvaatimuksia koskevan
lainsäädännön toteutumista valvova viranomainen Suomessa.

Osoite:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvontayksikkö

Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna

s-posti: kirjaamo.etala@avi.fi

www.saavutettavuusvaatimukset.fi