Kieliluokka alakoulussa

Koulutulokkaana englanninkieliselle luokalle hakeminen

Koulutulokkaana lv. 2018-2019 englanninkieliselle luokalle hakeminen

Englanninkieliselle luokalle haetaan Wilman kautta perjantaihin 1.2.2019 mennessä kouluun ilmoittautumislomakkeella. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Kutsut kokeeseen perheet saavat viimeistään perjantaina 8.2.2019. Pääsykokeet pidetään ti 12.2., ke 13.2. ja to 14.2.2019 klo 10–14 Kesämäen koulun E-talossa.

Englanninkieliselle luokalle hakeneille oppilaille ilmoitetaan valintakokeen tuloksesta Wilman kautta viimeistään viikolla 9 ja luokalle hyväksyttyjen oppilaiden oppilaspaikan vastaanottamisesta huoltajat ilmoittavat Wilman kautta perjantaihin 1.3.2019 klo 15 mennessä.

Oppilaspaikan vastaanottanut jatkaa englanninkielisellä luokalla koko peruskoulun ajan, eikä hän voi saada enää toista paikkaa muusta painotetusta opetusryhmästä. Jos oppilaan kotikunta muuttuu peruskoulun aikana, hän ei voi automaattisesti jatkaa opiskeluaan Kesämäen koulussa, vaan mahdollinen jatko tulee selvittää uuden kotikunnan koulutoimen kanssa.

Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyk­sessä

  1. Oppilaan asuinpaikka on Lappeenranta.
  2. Koulutulokkaalle pidettävän suomen kielen valmiustestin se­kä soveltu­vuutta arvioivan koulutulokkaille pidettävän luok­katestin ja toimintatestin painotettu yhteistulos.
  3. Arvonta niiden koulutulokkaiden kesken, jotka ovat saaneet testeissä sa­man pistemäärän, joka on vähintään luokalle va­lintaan edellytetty minimi­pistemäärä.
  4. Jos englanti on oppilaan kotikieli ja huoltajan äidinkieli tai oppilas on muuttanut ulkomailta ja saanut opetuksen eng­lannin kielellä tai oppilas on muuttanut muualta Suomesta ja on ollut englanninkielisellä luokalla, rehtori voi kokonaishar­kinnan perusteella ottaa oppilaan englanninkieli­selle luokal­le. Kokonaisharkinnassa rehtorin tulee huomioida oppilaan oppimisvalmiudet sekä luokan kokonaistilanne.

 

19.1.2019 klo 9-12

Huoltajilla on mahdollisuus tutustua englanninkielisten luokkien 1–6 opetukseen Kesämäen koulussa

29.1.2019 klo 18

Infotilaisuus uusien englanninkielisen 1. luokan hakijoiden huoltajille pidetään Kesämäen koulun 3. talossa (Lavolankatu 16).

Myöhemmin englanninkielisille luokille hakeutuminen

Englanninkielisille luokille on mahdollista hakeutua myös myöhemmin, kun perhe muuttaa Lappeenrantaan lapsen jo aloitettua koulunkäyntinsä. Silloin noudatetaan koulutulokkaan valintakriteeristön kohdan 4 mukaista menettelyä.

Tervetuloa Kesämäkeen