Valinnaisaineet luokilla 7-9

Tehtävä

Peruskoulussa opiskellaan kaikille yhteisiä aineita ja valinnaisia aineita. Taito- ja taideaineita;  kotitaloutta ja käsityötä ei enää opiskella kaikille yhteisinä aineina seitsemännen luokan jälkeen ja musiikkia ja kuvataidetta kahdeksannen luokan jälkeen, vaan niiden tilalle tulevat oppilaan itsensä valitsemat valinnaiset aineet. Perusopetuksen valinnaisaineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taito- ja taideaineiden sekä aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisaineet antavat oppilaalle mahdollisuuden myös syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisaineet tukevat perusopetuksen yleisiä tavoitteita.

Kesämäen koulussa valitaan kaksi ns. pitkää valinnaisainetta, joiden kesto on kaksi vuotta (2+2 vt 8-9.lk). Arviointi numeroasteikolla 4-10.
Lisäksi kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla valitaan yksi ns. lyhyt kurssi, joiden kesto on yhden vuoden (1 vt 8.lk ja 1vt 9.lk). Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppilaan seitsemännellä luokalla tekemät valinnaisainevalinnat ovat sitovia ja niiden vaihtaminen on mahdollista vain erittäin pätevästä syystä.

Valinnaiset aineet ja jatko-opinnot

Valinta on syytä tehdä oman kiinnostuksen perusteella, minkään aineen valitseminen ei ole ehtona jatko-opintoihin.

Lukioon valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. B2-kielen arvosana lasketaan keskiarvoon haettaessa lukioon.
Ammatilliseen koulutukseen valitaan peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvolla. Lisäksi taito- ja taideaineista (liikunta, kuvataide, käsityöt, kotitalous ja musiikki) pisteytetään  kolmen parhaan aineen artimeettinen keskiarvo. Tarkemmat tiedot yhteishaun valintaperusteista löytyy opintopolusta.  http://www.opintopolku.fi

Yleisopetuksen oppilas (ei painotusluokka)

– valitsee yhden (1) taito- ja taideainevalinnan, jonka opiskelu jatkuu 9. luokalla. Osaaminen taito- ja taideainevalinnassa arvioidaan osana 7.-  tai 8.-luokalla päättynyttä taito- ja taideainetta asteikolla 4-10.
– valitsee yhden (1) ns. valinnaisen aineen, jonka opiskelu jatkuu 9.luokalla. Arviointi 4-10.
– valitsee yhden (1) ns. lyhyen kurssin 8.-luokkaa varten. Arviointi hyväksytty/hylätty.

– lisäksi oppilas valitsee yhdeksättä luokkaa varten yhden ns. lyhyen kurssin, joka valitaan kahdeksannen luokan keväällä.

Kieli- ja kielisuihkuluokan oppilas
– valitsee yhden (1) taito- ja taideainevalinnan, jonka opiskelu jatkuu 9. luokalla. Osaaminen taito- ja taideainevalinnassa arvioidaan osana 7. luokalla päättynyttä taito- ja taideainetta asteikolla 4-10.
– lisäksi oppilas valitsee yhden (1) ns. lyhyen kurssin 8.-luokkaa varten. Arviointi hyväksytty/hylätty.
Kieli- ja kielisuihkuluokan oppilaalla englanti on jo etukäteen valittu valinnaisaine.

– lisäksi oppilas valitsee yhdeksättä luokkaa varten yhden ns. lyhyen kurssin, joka valitaan kahdeksannen luokan keväällä.

Urheiluluokan oppilas
– valitsee yhden (1) ns. lyhyen kurssin 8.-luokkaa varten. Arviointi hyväksytty/hylätty.
Urheiluluokan oppilailla muut valinnaiset aineet sisällytetään urheiluvalmennukseen ja liikuntaan.

– lisäksi oppilas valitsee yhdeksättä luokkaa varten yhden ns. lyhyen kurssin, joka valitaan kahdeksannen luokan keväällä.

A2- kieltä opiskelevat oppilaat
– A2- kielen opiskelu ei rajaa valinnaisten aineiden valintaa, vaan A2-kieli jatkuu omassa ryhmässään (2h/viikossa).

Lukuvuonna 2019-2020 8.luokalle tarjottavat valinnaisaineet 

Taito- ja taideaineen syventävät opinnot
Opiskelu alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9.luokalla
8lk
t/vko
9lk
t/vko
KOTITALOUS 2 2
KUVATAIDE 2 2
KÄSITYÖT(tekstiilityö) 2 2
KÄSITYÖT (tekninen työ) 2 2
LIIKUNTA: extra sport (urheiluluokka) 2 2
LIIKUNTA: extra sport 2 2
LIIKUNTA: sporttikurssi tytöille 2 2
MUSIIKKI 2 2
Valinnaiset aineet
Opiskelu alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokalla
8lk
t/vko
9lk
t/vko
ENGLANTI (english in action kieli- ja kielisuihkuluokka) 2 2
LIIKUNTA (valmennus urheiluluokkalaisille) 2 2
ESPANJA B2 2 2
KOTITALOUS 2 2
KUVATAIDE 2 2
MATEMATIIKKA 2 2
MUSIIKKI 2 2
TIETOTEKNIIKKA (yleiskurssi) 2 2
Lyhyet kurssit
1vt 8. luokalla
8.lk
t/vko
BIOLOGIA: retkeilykurssi 1
FYSIIKKA: tähtitiede 1
HISTORIA: Lappeenrannan historiaa ja nykypäivää 1
KEMIA/TERVEYSTIETO: sankaritaitoja 1
KOTITALOUS: leivontakurssi 1
KUVATAIDE: savityöskentely ja keramiikka 1
KÄSITYÖT: lyhytkurssi 1
KÄSITYÖT: elektroniikka 1
MATEMATIIKKA: tukikurssi 1
MUSIIKKI: lyhytkurssi 1
LIIKUNTA: maila- ja pallopelit 1
TIETOTEKNIIKKA: ohjelmointi 1
RANSKA: ranskan alkeet 1
SAKSA: avain Keski-Eurooppaan 1
ÄIDINKIELI: ilmaisutaito 1. 1